تابلو برجسته چنلیوم آبمیوه بستنی رز (نما چوب نور مخفی هفت رنگ)