نمای چوب اصفهان

نمای چوب اصفهان

نمای چوب اصفهان

چوب از دیگر نماهای جدید بحساب می آید و برای کارهای کلاسیک میتوان استفاده نمود.نماهای اجرا شده با چوب  متناسب با نوع چوب بکار رفته در نما به سه دسته تقسیم میگردد:

1  چوب روسی      2  چوب ترمو وود            3  چوب مصنوعی

چوب روسی : به دلیل زنده بودن بافت و وجود صمغ داخل چوب ، استفاده از این چوب در فضای آزاد و در معرض آفتاب و باران توصیه نمی شود چرا که استفاده از این چوب در فضای آزاد بعلت خاصیت ذاتی چوب، رنگ پریدگی ، ترک خوردن ، تغییر ابعاد و تغییر شکل ظاهری را در پی خواهد داشت.  فقط جهت نمای داخلی می توان از چوب روسی استفاده کرد.

چوب ترموود: در روش ترموود چوب با حرارت 180 تا 250 با بخار و گردش هوا خشک می شود و دمای بالایی که به چوب ترموود اعمال می شود باعث تجزیه اسیدها و خروج صمغ چوب شده و بنابه همین امر چوب در مقابل پوسیدگی مقاوم می گردد. افزایش مقاومت در برابر ترک خوردگی ، تغییر ظاهر چوب ، هوازدگی از جمله مزایای چوب ترموود می باشد و به همین علت از این چوب در فضای باز و حتی در معرض مستقیم آفتاب و باران می توان استفاده کرد.

چوب مصنوعی:   چوب پلاست  و فلز طرح چوب از جمله نماهای مصنوعی چوب می باشند که قیمت مناسبی نسبت به ترموود دارند  و در فضای آزاد نیز می توان استفاده کرد.

نمای چوب اصفهان
نمای چوب اصفهان
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.