تابلو برجسته فلزی اصفهان

تابلو برجسته فلزی اصفهان

تابلو برجسته فلزی اصفهان

این نوع تابلو های برجسته نیز شامل یک رویه و یک لبه فلزی و هم جنس  می باشد که بوسیله قلع یا زر جوش و توسط استادکاربهم متصل می شوند.کاربرد آنها بیشتر برای اسم گذاری مکانهائی استفاده می شود که نور پردازی آنها دارای اهمیت کمتر ولی سختی و استحکام بالای آن دارای اهمیت بیشتری باشد.

فلزاتی که برای این امر استفاده می شوند عبارتند از گالوانیزه ، مس ، برنج و استیل و با ضخامت 70 است. مهمترین مطلب در انتخاب نوع فلز به رنگ آن باز میگردد چرا که بجز گالوانیزه که می توان رنگ آمیزی دلخواه انجام داد استیل را بخاطر نقره ای بودن آن (مات و براق)ومسی و برجی  را بخاطر طلائی بودن آن انتخاب می کنند.قابل ذکر است که رنگ طلائی مس به سرخی میل می کند.

در حروف برجسته گالوانیزه در صورتی که بخواهیم از رنگ کوره ای استاتیک استفاده نمائیم حتما باید از زرجوش برای اتصال لبه به رویه حروف استفاد کنیم و در این حالت قلع در کوره از هم گسسته می گردد.لازم به ذکر است بدانیم حروف رنگ کوره ای شده فقط در مواردی توجیه اقتصادی دارد که مقدار حروف کم نباشد. در ضمن واضح خواهد بود که رنگ کوره ای استاتیک  طول عمر تابلو را زیاد خواهد کرد..

در حروف برجسته گالوانیزه گاها از استروک طلائی یا نقره ای برای زیبائی بیشتر حروف استفاده میگردد. منظور از استروک لایه اضافه ای است که بر روی لایه رویه نصب می گردد.

تابلو برجسته فلزی
تابلو برجسته فلزی
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.